Om bloggen

Jeg har oppdaget noe ganske interessant som jeg ønsker å skrive mer om. At kosthold ikke bare handler om mat som vi kan fysisk ta på og spise, men at det også finnes Åndelig kosthold (tro). Og selv om det egentlig er to helt vidt forskjellige temaer, så handler begge til syvende og sist om hva vi forer oss med daglig samt hvordan dette kan påvirke livet og kroppene våre på godt og vondt 🙂

Du har gjerne hørt bønnen «Fader vår» (hentet fra Matteus 6:9); kanskje du ber den daglig, vært med å be den på søndagsskolen, eller under en Gudstjeneste i forbindelse med for eksempel konfirmasjon? I denne bønnen finner man iallfall en setning som lyder slik; « Gi oss i dag vårt daglige brød«. Da jeg var yngre så trodde jeg at dette handlet om å bokstavelig talt be Herren om mat, eller det at man alltid fikk råd til å spise seg god og mett hver dag. Og det er forsåvidt ikke feil tenkt. For mens noen for eksempel ber om å kunne få egne barn, om hjelp til å oppnå en bestemt karrière eller for eksempel hjelp til å slutte å gamble (spille bort alle pengene sine). Så er det andre som nettopp ber om det å få muligheten til å skaffe seg nok mat hver dag.

Men nå i senere tid ser jeg også at ordet brød blir brukt som et bilde på noe, eller rettere sagt, Noen. I for eksempel Johannes 6:35 i Bibelen, Sier Jesus; «Jeg er livets brød. Den som kommer til Meg, skal aldri sulte, og den som tror på Meg skal aldri tørste«. Nå er det ikke direkte sånn at man blir fysisk mett eller slukker tørsten av å tro på Jesus Kristus. Men, det å akseptere Han i livet sitt, det å lese Bibelen og det å for eksempel høre på kristne sanger, blir på mange måter som å tilføre kroppen viktige næringsstoffer åndelig sett.

Når vi for eksempel spiser vanlig mat som vi kan fysisk tygge, så tilfører vi kroppen ulike viktige næringsstoffer, som igjen vil bidra til å styrke koppen samt forebygge sykdommer og skader. På samme måte kan man si at når vi leser eller hører på Guds Ord, så tar vi til oss åndelige næringsstoffer som er helt essensielle for å komme igjennom livets ulike vanskelige utfordringer. Som for eksempel dårlig helse (hjelp til å finne rett medisinsk behandling), dårlig økonomi, dårlig ekteskap. Eller mangel på ressurser for å kunne yte andre en fullverdig hjelp, i forbindelse med for eksempel et frivillighetsarbeid etter en naturkatastrofe eller epidemi.
brød

I et vanlig kosthold finner man næringsstoffer som blant annet vitamin D og kalsium. Mens i det åndelige kostholdet (som jeg kaller det) har man super næringsstoffer som Faderen og Sønnen. Felles for disse er at, på sammen måte som kalsium nærmest er ubrukelig uten vitamin D; Kan det bli en stor utfordring å få hjelp fra Gud (Faderen), når man ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, eller bare delvis tror på Han… kun tror at Han fantes en tid og at Han utførte mange store under, uten å tro at Han faktisk er Guds Sønn. I Bibelen sier Jesus klart og tydelig; «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg» (i Johannes 14:6) .

På samme måte som man ikke er garantert å få perfekt hud, å bli super sprek, få perfekt hår eller et liv uten sykdom og fysiske plager ved å spise sunt. Er man heller ikke garantert et liv uten utfordringer som kristen. Men på samme måte som kroppen til en sunn person er langt mer rystet til å bekjempe sykdommer og skader gjennom livet. Så vil også troende mange måter være mer rystet til å komme seg gjennom livets tøffe utfordringene, når han eller hun lar Jesus være midtpunktet av livet sitt. Fra det fysiske kostholde (som for eksempel fisk, grønnsaker, frukt og nøtter) er det antioksidantenne samt sunn fett som hjelper kroppen med å forebygge hjerte-og karsykdommer. Fra det åndelige kostholdet (som du tar til deg når du for eksempel leser Bibelen, deltar på Bibelgruppe, ber og høre på kristne sanger); Er det Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd som blir på en måte livets supre antioksidamter som alltid er der, og hjelper deg gjennom tykt og tynt i livet. Det er absolutt ingenting du ikke kan spør disse tre supre Herrene om. Men i likhet med vanlig kosthold så kreves det også en egen innsats for å kunne få hjelp fra disse tre.

Jeg kan for eksempel ikke slutte å leve sunt i år bare fordi jeg var sunn i fjor, for kroppen min vil jo alltid ha behov for daglig tilførsel av et sunt og variert kosthold; For at jeg skal kunne holde meg frisk og rask, klare å gjennomføre dagens oppgaver på en best mulig måte, samt forebygge sykdommer og skader. På samme måte kan jeg ikke la være å lese Bibelen, gå i kirka eller be. Kun fordi jeg ble døpt og gikk på søndagskolen som barn.

Ønsker du et fruktbart kristen liv så bør du ha et daglig forhold med Jesus. Det vil si at du setter av tid til bli bedre kjent med Guds Ord (Bibelen) 🙂 Det personlige forholdet handler også om å finne din egen måte å kommunisere med Han på. Det er altså ingen konkurranse om hvem som kan for eksempel lese Bibelen fortest, det viktigste er at du er villig til å sette av litt tid til dette hver dag. Det handler om prioritering og investering. Det å kun gå i kirka hver søndag uten å gjøre noe mer resten av uka, blir som å kun spise sunn kost en gang i uka. Ja det er bedre enn ingenting, men hva får man egentlig ut av sånt på lang sikt? Det handler ikke om å være fanatiker verken i forhold til dette med mat eller troen. Men det handler om å investere i noe som gir et fruktbart resultat; fremgang i livet.

1 korinter kap 3 vers 16 lyder slik; «Vet dere ikke at dere er Guds tempel og at Guds Ånd bor i dere?» Ja tenk at Gud ser på meg (og alle som tar i mot Jesus) som sitt tempel. Dette setter et helt nytt perspektiv på det å leve en sunn livsstil. Feeding God’s temple handler altså ikke bare om hva du spiser, men også hva og hvem du bruker tiden din på daglig, samt hvilke ord du tillater deg å høre daglig; Altså, ord som fører til oppbygging eller ord som fører til nedbryting (svekker deg og kroppen din)?

Ta godt vare på deg selv – Gud elsker deg ❤

Reklamer