Ordet som fornyer, styrker og motiverer

Jeg har absolutt kommet langt i løpet av mitt korte liv som troende; og fått til mer enn jeg trodde var mulig, takket være Jesu kraft og nåde. Men det er fortsatt en lang vei å gå, jeg har fortsatt utrolig mye å lære; både om bibelen, og om det nye livet mitt som jeg nå lever for vår Herre Jesus. Man kan si at det å komme til troen er som å gå over til en åndelig sunn livsstil, der Guds ord er hovedkilden til det livet man ønsker å oppnå. Det er først og fremst Guds ord som styrker oss som mennesker, styrker vår tro, fyller oss med håp, med mot, glede og ikke minst visdom (kunnskap, råd og veiledning). Det er også Guds ord som over tid renser livet vårt fra alt som er ondt og negativt, (ting eller personer som holder oss tilbake); og fører til at man endelig klarer å komme seg ut av det som tidligere virket som en evigrunddans, (det å gjør omtrent det samme år etter år, samtidig som man klage over at man aldri kommer seg videre i livet); og endelig strekke seg mer og mer ut mot en rett sti, som stadig fører til en positiv endring av livet. En fremgang som kommer av en fornyelsesprosess, der alt fra vår tankegang, våre holdninger og ikke minst syn på livet generelt gradvis fornyes til det bedre; ved hjelp av kraften fra Guds ord – av vår Herre Jesus Kristus! Vi kommer derfor ikke langt uten bibelen; Det er tross alt den som minner oss om Guds løfter for våre liv; lærer oss å be, fyller oss med sannheten (om Gud og oss selv); Samt lære oss om hvordan man holder fast på håpet, når visse hendelser i livet oppleves nærmest uoverkommelige; Når ulike utfordringer i livet setter troen vår på prøve.

Reklamer