Vår Gud er 3-i-1 (del 2) – Guds kjærlighet til oss

Da har vi komme til Gud Sønnen i serien om; vår Gud er 3-i-1; Del 1 som omhandler Gud Faderen, kan du lese HER

Når de fleste tenker på vår Herre Jesus, så tenker de kanskje bare på det livet Han levde her på jorden for ca 2000 år siden; Da Han utførte Sine utallige mirakler som å blant annet helbredet alle type sykdommer og plager; og å vekke folk opp fra de døde. Men sannheten er at vår Herre Jesus (velsignet være Hans navn fra nå og til evig tid), eksisterte faktisk lenge den tid. Noe Jesus også Selv bekrefter opp til flere ganger i bibelen; at Han er utgått fra Gud (at Han stammer fra Gud Faderen), og at Han er også sendt til jorden av Gud Faderen. Det står for eksempel skrevet; «Hvis Gud var deres Far, hadde dere elsket Meg, for Jeg er utgått og er kommet fra Gud; Jeg er heller ikke kommet av Meg Selv, men Han sendte Meg» (Johannes 8:42-43).

I tillegg sier bibelen også at; «Han er bilde av den usynlige Gud, den førstefødte av hele skapningen. For alle ting ble skapt ved Ham, de som er i himmelen, og de som er på jorden, både synlige og usynlige, enten de er troner eller herredømmer eller fyrstedommer eller makter. Alle ting ble skapt ved Ham og for Ham. Han er før alle ting, og ved Ham består alle ting» (Kol 1, 15-17). Ja Her står det egentlig ganske så klart og tydelig; at vår Herre Jesus var før alle ting; og at alt ble skapt både ved og for Ham; Noe som betyr at Han var ikke bare før alle ting, men at det er også Han som har skapt alt sammen!

Men vår Herre Jesus er ikke bare kjent som Gud og menneske; Han er også blant annet kjent som Livets brød, Verdens lys, og Guds Ord; Alt som gir liv og kraft. Det er i sannheten Hans kraft vi fyller oss med når vi leser eller hører på ordene fra bibelen (Guds Ord). Og det er nettopp denne unike kraften, som gjør at bibelen (Gods ord) skiller seg ut fra absolutt alle andre bøker i hele verden, (både religiøse og ikke religiøse bøker). Det vil si at bibelen er i sannheten full av levende Ord som blant annet styrker, fornyer, frelser, gir liv og helse; fordi det er full av Den levende Guds kraft, (Jesu kraft) ♥. Og det er nettopp Guds ord som avslører Guds ubeskrivelige kjærlighet til oss mennesker; og da spesielt til Guds barn (altså de som tror på vår Herre Jesus). En unik kjærlighet som kan spores helt tilbake til Adam og Evas tid; den vises først og fremst gjennom det at Gud gav mennesker fri vilje til å blant annet bestemme over sitt eget liv; samt velge om vi ønsker å tro på Ham og følge Ham eller ikke. Guds kjærlighet vises videre i måten bibelen er generelt skrevet på, (gjennom hovedbudskapet); nemlig budene i bibelen som omhandler kjærlighet for Gud og kjærlighet for andre (medmenneskelighet, nestekjærlighet, barmhjertighet også videre), samt kjærlighet til oss selv. Det står blant annet skrevet; «Du skal elske HERREN din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av hele ditt sinn. «Dette er det første og største budet. Og det andre er like stort: «Du skal elske din neste som deg selv.» (Matt. 22:37-39).

Guds kjærlighet vises videre i holdningen vår Herre Jesus ønsker at vi skal ha mot andre, mot Han og mot oss selv. Han ønsker ikke en gang at vi skal gjengjelde ondt mot ondt, men at vi skal være gode mot alle, ja selv de som sårer oss med vilje (så langt det lar seg gjøre); og heller komme til Ham med alle våre problemer, frustrasjon og bekymringer; slik at Han kan ta Seg av dem (løse problemene, ta kampen) for oss. Dette betyr selvsagt ikke at vi skal være dumsnille, la oss bli undertrykket eller overtrampet av andre; men at vi er villige til å løse de ulike utfordringene vi kommer over, etter Hans vilje tid. Noe man lærer gjennom bibelen. Det å løse en sak etter Guds vilje kan i blant oppleves som en stor prøvelsen (spesielt når man helst ønsker å løse problemene selv); men det er likevel noe jeg anbefaler på det sterkeste; fordi man vinner så mye mer av å gjøre ting etter Hans vilje.

Sist men ikke minst så vises Guds ubeskrivelige kjærlighet til verden, gjennom det bibelen omtaler i Johannes 3:16; «For så høyt har Gud elsket verden at Han gav Sin enbårne Sønn, for at hver den som tror på Ham, ikke skulle gå fortapt, men ha evigvarende liv«.

Guds store kjærlighet til verden er altså nådegaven, evig liv, gjennom vår Herre Jesus Kristus. Det var først og fremst derfor Gud sendte Jesus til verden; for å gi oss evig (slik det egentlig var ment fra begynnelsen, før menneskene begynte å synde).

Faderen hadde altså (lenge før verden ble til), bestemt at vår Herre Jesus (Gud Sønnen), skulle frelse oss fra våre synder; Og Gud Sønnen var villig til å adlyde Gud Faderen, uten å gjør motstand; fordi Han elsket oss!

Og på grunn av denne ubeskrivelige store kjærligheten til verden; kan hvem som helst i dag, bli Guds barn og oppnå evig liv, gjennom troen på vår Herre Jesus; Uansett kjønn, nasjonalitet, tidligere tro/religion og annet tilhørighet. Og det er her vi kommer til den viktigste delen ved Guds kjærlighet til verden; nemlig Jesu langmodighet med verden; altså Hans tålmodighet med de som fortsatt ikke tror på Ham. Bibelen sier at vår Herre Jesus vil komme tilbake igjen til jorden, bare ikke som et vanlig menneske men som Gud; for å ta med Seg alle som tror på Han, opp til himmelen.

Men fordi Han elsket verden så mye så drar Han fortsatt tiden ut, slik at flest mulig kan fortsatt få muligheten til å komme til Han. For det er først og fremst gjennom troen på vår Herre Jesus man kommer til himmelen, (til Gud Faderen). Det står blant skrevet; «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved Meg» (Johannes 14:6). Man kommer altså ikke til himmelen om man bare tror på Gud Faderen men ikke på vår Herre Jesus. Og man kommer heller ikke til himmelen av bare være god (er snill og hjelpsom mot andre), om man ikke tro på vår Herre Jesus.

Man kan si at det å forvente å komme til Gud Faderen, når man ikke tror på vår Herre Jesus; er som å kaste bort husnøklene og samtidig forvente å komme seg inn i huset, gjennom en låst dør. Troen på vår Herre Jesus er altså vår nøkkel til himmelen, (til Gud Faderen).

Husk at vår Herre Jesus fordømmer ingen som kommer til Ham, (uansett fortid)). Mange er redd for å ta imot Jesus fordi de er redd for å vise Han de dårlige sidene ved seg selv, (rotet i deres liv). Men sannheten er at det er bare Han og Han alene, som kan rydde opp i rotet vårt; det er bare Han som kan rette opp livet vårt; det er bare Han som kan fornye oss (gi oss et helt nytt liv); og det er bare Han som kan føre oss til Gud Faderen ♥

Det er riktig nok bare èn vei til Gud, altså gjennom troen vår Herre Jesus; men det er ellers flere veier til vår Herre Jesus, (flere måter å bli kjent med Han på)! Hovedveien er selvsagt bibelen, men det er likevel mange som kommer til troen gjennom ulike kanaler; som for eksempel gjennom en samtale med en troende; gjennom en Guds tjeneste eller det å lese bibelen; gjennom lovsanger; gjennom en sykdom eller det at man ble berget fra en forferdelig ulykke; gjennom andres godhet; ved å lese Guds ord fra et lite hefte (gitt av en kirke); gjennom bønn til Jesus, eller blant annet gjennom et kristen tv eller radioprogram. Det er altså flere måter man kan komme i kontakt med vår Herre Jesus på, uavhengig om man er helt alene eller blant mange når det skjer; inkludert gjennom en bønn til Gud i Jesu navn.

Ja Guds kjærlighet til verden er ubeskrivelig stor, men Hans kjærlighet til de som frivillig tar i mot Han, er så uendelig langt større ♥ og helt ubeskrivelig. Faktisk så stor at man kan be Gud om absolutt hva som helst (av gode ting); Og det i seg selv er en langt større velsignelse enn jeg klarer å uttrykk med bare ord, her på bloggen. Det står blant annet skrevet;

«Hvis dere forblir i Meg (Jesus), og Mine ord forblir i dere, kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere» (Johannes 15:7). Og videre;

«Dette er den tillit som vi har til Ham, at om vi ber noe i samsvar med Hans vilje, så hører Han oss. Og hvis vi vet at Han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har det som vi ba Ham om» (1 Johannes 5:14-15)…Det er blant annet snakk om et løfte om et suksessfullt liv i Herren, samt tilliten om at Gud vil hjelpe oss gjennom livets tøffe utfordringer; som betyr at vi ikke trenger å bekymre oss for noe som helst, fordi vi har en Gud som alltid går i forveien for oss, og kjemper for oss.

Ordene i bibelen er som sagt full av kraft fra vår Herre Jesus; Jo mer vi leser i bibelen, og jo mer vi studerer den; jo mer rustet blir vi til å takle alle type utfordringer; på grunn av denne kraften. Og over tid vil man lære å imøtekomme en hvilken som helst utfordring med ro og senket skuldrer (uavhengig om man feller en tåre eller to); vel viten om at Den Allmektige Guds kraft; og min Far; vil gjøre alt godt igjen.

Gud velsigner deg og dine, i Jesu navn. Amen!

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s